Om oss

Mangesysleri er et begrep fra den gang folk på små bruk og husmannsplasser kombinerte flere sysler for å skaffe inntekter. I tillegg til gardsdrift hadde de gjerne et eller flere håndverk som de kunne tjene litt på.

Vårt mangesysleri er håndverk av flere slag, litt birøkt og litt hagebruk. noe tjener vi litt penger på, og noe gjør vi bare for moro skyld.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer